ដីលក់ក្នុងដំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជិតផ្សាស្វាយធំសៀមរាប

For Sale   Property Code: LFS-014

Details ID: LFS-014

Price (Negotiable)
USD 19,500
Property Type
Land
Location Type
Residential
Land Size
95 m2

Description

ដីលក់ក្នុងដំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជិតផ្សាស្វាយធំខេត្តសៀមរាប

Additional Details

Road Size and Type:ជាប់ផ្លូវបេតុង
Water System:Yes
Electricity:Yes

Address

Address:
ស្ាយធំ
Province/City:
Siem Reap
Neighborhood:
ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប
Country:
Cambodia

Maps View

You May Also Like

Open Chat
Chat with us!