ដីលក់បន្ទាន់តំលៃក្រោមទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់រីកចំរេីនខ្លាំង

For Sale   Property Code: LFS-019

Details ID: LFS-019

Price
USD 9,500
Property Type
Land
Location Type
Residential
Land Size
180 m2

Description

ដីលក់នៅក្នុងតំបន់កំពុងរីកចំរេីនខ្លាំង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មានទំហំ 10 x 18 លក់តំលៃ 9000 ដូល្លា​នៅសល់បង់រំលោះតជាមួយក្រុមហុន 11នាទី ពីផ្សារចាស់ - ជាដីល្អធានាថោកជាងទីផ្សារ

Additional Details

Land Area:10 x 18 M
Road Size and Type:12 M

Address

Address:
Province/City:
Siem Reap
Neighborhood:
Ring Road Area
Country:
Cambodia

Maps View

Open Chat
Chat with us!